درباره ما

شرکت ارمغان تخفیف آریا ترشیز با برند ( تیکارت) با شماره ثبت 2369. . یکی از واحد های زیرمجموعه ی گروه تیکناب می باشد که در راستای کاهش هزینه های خانوار،حمایت از کسب و کارهای مویرگی بازار و از همه مهمتر بصورت تخصصی در زمینه ی ایجاد باشگاه مشتریان برای مراکز و ارگانهای مختلف فعالیت خود را آغاز نموده است.
با توجه به وجود مشتری به عنوان لازمه ی هر کسب و کار،تقریبا تمام کسب و کارهای موفق از ابزار باشگاه مشتریان استفاده می کنند.ما به وسیله ی کارشناسان و نمایندگان خود ( مسئولین اجرایی) در شهر شما ظرفیت ها و نیازهای شما را بررسی خواهیم کرد و با استفاده از زیرساخت ها و ابزارهای تخصصی که در اختیار داریم و با مشارکت خود شرکت خرید پر برکت و با تخفیف عالی را برای شما،خانواده شما و یا پرسنل ارگان شما فراهم می سازیم.